AV-kosmetika - čistota půl zdraví

Autor textu: David Nývlt S&V (září 1999)

Motto: „Čistota je půl zdraví“

Tato zlidovělá moudrost platí ve spotřební elektronice dvojnásob, když si to pronásobíte, dojdete k překvapivým výsledkům. Stále vděčně vzpomínám na pána, od kterého jsem (kdysi dávno) velmi výhodně odkoupil několik měsíců starý (nový) tape deck Sanyo RD 3400, který sice hrál, ale svého původního majitele neuspokojoval po zvukové stránce. A není divu, ani ten nejskvělejší stroj vás po několikaměsíčním bezúdržbovém provozu zvukově nenadchne. Myslím, že původní majitel tapedecku by žasl, co dokáže vatička na špejli a lékárenský líh za zázraky se záznamem a reprodukcí. Já jsem hrál a užíval si skvělého magnetického záznamu, zatímco on pravděpodobně vždy po nějaké době kupoval nový stroj a nadával na Tuzex či Japonce. (Rexona má pravdu – nejdřív se na vás usmívají a pak vás pomluví.) Současní znalci se nad mým počínáním jistě soustrastně pousmějí, protože mnou popsaný způsob očisty není rozhodně, přes svoji jednoduchost a oblibu, ideální. Vata obsahuje i kratší vlákna, u kterých při očistné akci hrozí jejich uvolnění ze smotku a následné ulpění či zaseknutí na nejméně vhodném místě (dle zákona schválnosti) nebo namotání do rotujících částí, například na tónovou hřídel. Zde pak tento nepatrný vlásek nadělá velkou škodu. Ano, páskovou dráhu je nutno čistit celou a jiným, vhodnějším způsobem. Je třeba ji čistit z několika důvodů. Kilometry pásků, které se otírají o hlavu pevně přitlačeny a taženy rychlostí 4,76 cm za vteřinu, v případě záznamu na audiokazetu, zanechají i přes svůj leštěný povrch část svého aktivního magneticky citlivého povlaku na plochách hlav i dalších částí páskové dráhy. Zde působí negativně dvojím způsobem. Svojí existencí oddalují pásek od hlav a tím znemožňují kvalitní přenos informací. Druhým záporem je fakt, že hlava, jež má svůj speciálně leštěný hladký povrch pokryt nerovnou vrstvičkou nánosů, tvořenou obroušenými částečkami magnetických pásků, se stává bruskou vašich archiválií stejně jako nových pásků. Takto poškozené styčné plochy pásků zase agresivněji působí na hlavy. Vše se dostává do mnohem dramatičtějších dimenzí v případě záznamu na VHS, DAT a jiných systémů užívajících zvýšenou hustotu záznamu, kterou dosahují vysokou vzájemnou rychlostí hlavy a záznamového média. Rotující brusný disk, v nějž se hlava videa změní bez pravidelné údržby, napáchá mnoho škod a současně se celou dobu díváte na zhoršený obraz i zvuk. Mnohem tišeji a nenápadněji se usazuje prach a smog na optické části čtecích zařízení CD, MD a DVD. Obdobně rušivě působí prach a usazeniny na ploše kompaktního disku.
 
Otisky prstů zůstávají a na ně se následně přilepuje další špína. Proto, že byl CD disk v době svého vzniku prohlášen za nezničitelný, bylo mnoho stříbrných kotoučků odsouzeno ke zkáze. V archivu TV Nova jsem na vlastní oči viděl, v jakém stavu profesionální pracovníci vrací zapůjčené CD nosiče – škrábance a nánosy mastnoty od svačiny na záznamové ploše nebyly tak řídkým jevem. To vše znesnadňuje přesnost čtení, dochází k chybám, které systém musí dopočítávat nebo jinak nahrazovat. Vývoj končí tím, že se vám na displeji objeví nápis NO DISC, případně záznam začne na problematickém místě přeskakovat. Vše nepatřičné a překážející, co se ocitne mezi pity a čtecím zařízením, je nutno pravidelně nebo v případě nutnosti ihned odstraňovat. Ve většině případů už s vatičkou a lékárenským lihem nevystačíte, o prstu či cípu kapesníku se radši ani nechci zmiňovat. Doba je mnohem dále – pokud na hlavy nechcete používat speciální jelenici vlhčenou isopropylalkoholem, a přesto chcete u magnetického záznamu dosáhnout kýženého výsledku, pokud vás nebaví často odnášet CD přehrávač do opravny, pak máte jedinečnou příležitost. Předplaťte si náš, a předpokládám, že i váš, časopis na další rok a dostanete sadu čisticích pomůcek dle vašeho výběru, viz inzerát na protější straně. K předplatnému vás jistě nemusím nikterak urputně přemlouvat, a tak jen několik informací pro vaši orientaci, kterou sadu si vybrat. Při čištění hlav všech přístrojů užívajících páskové médium zvítězilo tzv. mokré čištění. Na určené místo kazety aplikujete několik kapek přiložené kapaliny, zasunete kazetu do stroje a zapnete play. Na speciální čisticí pásek (jsou používány různé hmoty, například Mylar) je automaticky v pravidelných intervalech nanášena kapalina podporující rozpouštění usazenin na hlavách, pásek je přitištěn (magnetofon) nebo částečně navinut (VHS, DAT, Video 8/Hi8) na hlavu, obdobným způsobem jako běžný záznamový pásek. Absorpční a speciálně zdrsněná vrstva na ploše pohybujícího se pásku tyto částečně rozpuštěné vrstvy usazenin otěru magnetických vrstev pásku zachytí a odstraní z hlavy. Pro magnetofony jsou určeny Hama 44708 nebo Vivanco ARC 21. Pro systém VHS například Hama 44728, Vivanco VRC 01. Pro VHS-C Hama 44701 nebo Vivanco VRC 07. Pro Video 8 nebo Hi8 Hama 44702 nebo Vivanco VRC 08. Suché čištění probíhá obdobně až na prohibiční přístup k distribuci alkoholové kapaliny, proto většinou musí být čisticí pásek drsnější nebo ze speciální hmoty, aby dosáhl obdobného výsledku, například BASF 3in1 pro VHS a VHS-C i Video 8/Hi8.
 
Pokud má někdo obavy z "drsných" ploch čisticích fólií, ať si uvědomí, že čištění trvá většinou několik sekund. V poměru s množstvím hodin, kdy se po hlavách šoupe magnetický záznamový pásek, jde z hlediska životnosti hlav o prkotinu. Do některých lepších, tj. mokrých čisticích kazet je zabudován i časový spínač, který po určené době sám vypne přehrávání a ukončí čištění, například Vivanco VRC 02. Ten má tu výhodu, že je v kazetě k použití větší množství čisticího pásku, a protože jej díky spínači "nezapomeneme" o něco déle ve stroji, vydrží delší dobu. Pak také není nutno převinovat pásek zpět a znovu používat. Opětovné užití vám stejně nemohu doporučit. Pro kazetové magnetofony existují i další varianty užívající méně agresivní metodu očisty – kolmo na hlavu je připevněn filc, ten před použitím navlhčíme speciální přiloženou kapalinou a po spuštění funkce play je filc na hřídeli roztočen a doslova vyleští hlavu. Pohyb je odvozen převody z pohybu magnetofonových mechanických dílů. Jiný filcový díl vyčistí i tónovou hřídel a přítlačný váleček (Vivanco ARC 22).
 
Dalším čistitelným bodem našich miláčků je optika CD, DVD a MD přehrávačů. Zde je také na výběr několik způsobů. Čisticí disk je vzhledově k nerozeznání od běžného hudebního nosiče – až na jednu drobnou odlišnost. Na "záznamové" ploše disku jsou umístěny štětečky ze speciálního materiálu, mnohdy karbonové, které otírají špínu z čočky. Suchý způsob je jednodušší a většinou jsou na disku upevněny jeden nebo dva různě vzdálené štětečky, například BASF 3in1, Hama 44721 nebo Teac LPC-5G. Při hledání stopy se laser přiblíží a je "zameten". Existují také disky, u kterých výrobce zaručuje nejen vyčištění optiky, ale také doladění ostrosti laseru. Teac k nim patří. Při mokrém způsobu jsou většinou umístěny dva štětečky těsně za sebou a pouze jeden je nutno navlhčit přiloženou kapalinou (Vivanco ACD 23). Někdy je místo druhého, vlhkého, použita jemná tkanina (Hama 44733). Některé disky vám při čištění hezky zahrají, nebo dokonce můžete při této činnosti sledovat film. Ten je nabídnut při čištění optiky DVD přehrávače diskem Hama DVD Lens Cleaner, ten používá suchý způsob a dva štětečky z různých materiálů. Druhou stranu "čtecího procesu", tedy záznamovou plochu CD disku, je nutné čistit pouze v případě nutnosti. Zásadní poučkou je, že stírací pohyb nesmí nikdy směřovat ve směru záznamových drah. Vždy kolmo na záznam, protože pokud by došlo k mikroskopickému poškrábání nečistotou nebo nevhodným čisticím materiálem, je lépe, když je případné poškození směrováno takto. S kolmým přerušením se laserový paprsek vypořádá mnohem snáze než s tím, které se ve směru jen nepatrně odchyluje nebo dokonce shoduje se stopou digitálního záznamu, to ho pak může svést na scestí a disk přeskakuje. Opakuji – disk čistíme pouze tehdy, když je to nezbytně nutné. Proto i kvalitnější soupravy na čištění tento směr pohybu vůči disku dodržují, například BASF CD Radial Cleaner. K očistě pomáhá speciální přiložená alkoholová kapalina, její množství při čištění nepřeháníme, aby disk nezůstal mokrý a po oschnutí na ploše nezůstala stopa se zbylou usazeninou. Podrobněji se čištění a opravám povrchu CD disků věnovali pánové Burdych a Láb v S&V 6/98 na str. 85-87, a opravdu to není nic jednoduchého. Již při prvém otevírání pouzdra s CD diskem je dobré si proto uvědomit moudrost, kterou vyslovil Bohumil Hrabal: "Jsou skvrny, které nelze odstranit bez porušení podstaty látky."
 
Samostatnou kapitolou péče je pravidelné zápolení s jiným druhem zašpinění či znečištění – škodlivým magnetismem. Ten vzniká v kovových částech páskové dráhy samotným provozem magnetofonu, velmi blízkým pohybem nekonečných metrů zmagnetovaného materiálu anebo nevhodným zásahem kovovým předmětem, například šroubovákem při nastavování kolmosti hlavy. Zde je vhodné pravidelně používat demagnetizačních prostředků. Většinou
 
jde o kazety, které na hlavu zapůsobí silným magnetickým impulsem s přesně řízeným průběhem (Hama 44719). Takto ošetřená hlava má lepší elektromagnetické vlastnosti, například není zdrojem šumu, a také přenos vysokých kmitočtů je mnohem přesnější. Kazeta je aktivována pohybem magnetofonové hlavy nebo otočením vnitřních spínačů, jejichž pohyb je odvozen od unašečů kazetové mechaniky.
 
Dokonalejším a univerzálním způsobem je užití ručního demagnetizéru. Velmi účinný a jednoduchý je Teac E-3. Po jeho zapnutí pohybujete tenkým a pohyblivým (směrovatelným) kovovým výčnělkem v plastovém pouzdru na kovové tenké tyčce po demagnetizovaných součástkách, veškeré pohyby je nutno provádět velmi pomalu a zvolna. Důležité je především zvláště pomalé konečné vzdálení demagnetizéru do potřebné vzdálenosti od přístroje, 30 až 50 centimetrů, a teprve ZDE demagnetizér vypnout! Při této údržbě je nutné ošetřované přístroje nezapínat, nebo pokud to ze systémových důvodů nejde, alespoň stáhnout hlasitost na nulu, případně přepojit na jiný zdroj signálu. Pochopitelně je také vhodné si uklidit všechny magnetické záznamové nosiče do patřičné vzdálenosti. Výsledek demagnetizace je opravdu znát na zvuku a kvalitě záznamu i přehrávání. Poslední radou je upozornění na pravidelné čištění mysli nutné pro soustředěný poslech, i když hudba a její poslech má samočisticí účinky na naše mozkové závity.
== iNFO ==


Doprava zdarma

Váš košík

Košík je prázdný

Napište nám

... nebo na email: hifiporadna (zavináč) hifiporadna.cz

Novinky v Hi-Fi marketu

  •  Sledujte Novinky, Zprávy & Tipy na našem Facebooku!

Sledujte naše Novinky na Facebooku

Newsletter - odběr novinek

Doprava na Slovensko