• Hi-Fi Testy
  Co jsou to Hi-Fi testy, objektivita testů a jak se hodnotí?
 • Hi-Fi Testy
  Co jsou to Hi-Fi testy, objektivita testů a jak se hodnotí?
 • Hi-Fi Testy
  Co jsou to Hi-Fi testy, objektivita testů a jak se hodnotí?

Co jsou to testy Audio-Video zařízení?

Obecně platí, že co ucho (oko) - to názor.

Testy jsou odborným subjektivním vyjádřením ...

... recenzenta k danému, testovanému výrobku, jenž recenzent porovnává, proměřuje a hodnotí v porovnání s vybranou referenční komponentou dané třídy, kategorie a ceny. Je-li výrobek oceněn recenzentem jako vynikající, vždy toto hodnocení je vztahováno k dané třídě, kategorii a ceně. Nelze tedy srovnávat například reprosoustavy za 8tis s reprosoustavami za 20tis či 50tis ať již byly kterékoli jakkoli hodnocené. Pokud by někdo takto srovnával dané reprosoustavy, porovnával by neporovnatelné a srovnání by bylo zcela zavádějící.

Testy ať už jsou jaké-koli ...

... mají sloužit pouze jako návod jakou cestou se můžete ubírat a podle jakých kritérií byste měli vybírat.

Testy si nikdy nečiní nárok být jednoznačným vodítkem při výběru a konečné slovo máte vždy vy, neboť vy si kupujete daný výrobek, vy jej budete užívat a ne recenzent.

Jaké jsou systémy hodnocení?

Ve své podstatě existují dva způsoby hodnocení: otevřený a slepý.

.

 • Při otevřeném hodnocení ví recenzent, co hodnotí, zná výrobce, model, cenu, stav, způsob zapojení i celý zbytek audio řetězce na kterém daný komponent poslouchá. Recenzent tedy ví, co hodnotí a co od testované komponenty může očekávat.
 • Při slepém testu nezná recenzent nic z toho a je odkázán jen a pouze na své ucho.

První způsob testování preferuje absolutní většina recenzentů, ten druhý jen málokterý. Proč? Tuto úvahu ponechám na zvážení každého z vás...

Objektivita testů

... je velmi diskutabilní a nejasnou záležitostí.

Objektivita

Z hlediska objektivity by testy musel provádět zcela nezávislý recenzent a nejlépe formou slepého testu. To je taková idylka, že to není ani snad možné :-) 

Závislost

Snad každý recenzent je závislý na tom, že mu někdo zapůjčí komponenty k testu, že někde musí testy provádět a samozřejmě že musí také z něčeho žít. Lze se proto domnívat, že recenzent se "odvděčí" svému poskytovateli testovaných výrobků lepším testem, než by možná učinil recenzent ve všech směrech nezávislý.

Domněnka

Je to pouze naše domněnka, kterou pochopitelně nelze aplikovat na všechny recenzenty a testy. Nicméně nabádá k tomu, aby výsledky testů byly brány jen jako návod, a ne jako závazné stanovisko.


 

Jak hodnotí časopis Stereo & Video?

Různí recenzenti hodnotí různě a podle různých kritérií, a tak pro ilustraci uvádíme systémy hodnocení, které používají nejznámější české časopisy a E-Ziny Stereo&Video, Hi-Fi Voice, Audiodrom a pro ilustraci přikládáme i tehdejší stanovisko, dnes již zaniklého časopisu Audio.

Stereo & Video

Hodnocení S&V je pouze náš názor a platí jen pro určenou cenovou kategorii. Proto nelze vzájemně porovnávat S&V verdikty výrobků zařazených do různých cenových tříd. 

Vzájemná komparace výrobků jednotlivých cenových tříd obvykle není jednoduchá a názor, zda za víc peněz dostanu vyšší kvalitu či kvantitu, je extrémně individuální. Hodnocení není nutno brát jako hotové vodítko ke koupi. Tu doporučujeme ještě korigovat vlastní zkušeností, návštěvami obchodů, studiem prospektů apod ...

Jak hodnotí E-Zin Hi-Fi Voice?

Hodnocení recenzenta E-Zinu Hi-Fi Voice se řídí následujícím kodexem:

Kodex Hi-Fi Voice

 1. recenze vyjadřují názor jejich autora, neberte je jako písmo svaté a co vás zaujme, jděte si poslechnout
 2. baví nás hudba a zejména ta čistě, jasně a přirozeně reprodukovaná a živá, nepíšeme kvůli nadšení z obvodů a součástek, ale protože chceme maximální emoce z hudby
 3. netiskneme PR články, veškeré recenze skutečně produkujeme a neopisujeme a stojíme si za svými názory
 4. poskytujeme autentické fotky, autentická měření a autentické odpovědi na dotazy – jako jediní v ČR
 5. věnujeme se téměř výhradně jen komponentům dostupným v ČR a těm, které mají vše potřebné pro reálný provoz (tedy to, co lze legálně koupit)
 6. soustředíme se na stereo, protože máme dvě uši a naše oblíbené nahrávky dva kanály, domácí kino je pro nás jen zajímavost
 7. píšeme, protože v ČR není jiné médium, které by pravidelně a v dostatečné kvalitě, a hlavně autenticitě přinášelo texty o hi-fi
 8. dobrý přístroj je ten, který baví – nekoukáme primárně na ceny, design či ostatní faktory, to je na kupujícím a jeho preferencích
 9. neschováváme se za přezdívkami a internetovou anonymitou
 10. hi-fi nás baví, hudba nás baví a nejsme naprosto cíleně účastníky v česko-slovenském-distributorsko-prodejcovském-diskusně-fóristickém válečném stavu

Jak hodnotí E-Zin Audiodrom?

Audiodrom

Jednotlivá hodnocení tak ani nemohou být absolutní – berte je jako relativní vůči jiným komponentům, ale i relativní vůči ostatním parametrům daného komponentu, někdy i přiměřená i technické vyspělosti zařízení. Nečekejte, že sloupová reprosoustava s hodnocením 80% zahraje stejně, jako stojanová reprosoustava se stejným ratingem a naopak. Data k recenzím z minulých let jsou rekonstruovaná z poznámek, přistupujte k nim proto, prosíme, shovívavě.

Uváděné technické parametry mají za cíl upozornit na zajímavá konstrukční řešení – zbytek obvyklých údajů najdete na stránkách výrobce, na něž je v každé recenzi odkaz. Cena není nikdy ani vysoká, ani nízká, a je tedy relativní, jako všechno ostatní. Do celkového hodnocení za zvuk jsme se ji snažili nepromítat.
Protože DRS je hodnocení subjektivní a relativní, je i dynamické – může tak být na základě nových zkušeností upraveno.

Jak hodnotí časopis AUDIO?

(časopis již zanikl)

AUDIO

Nejdůležitějším prvkem hodnocení je závěrečná tabulka zpravidla s pěti až šesti kritérii, podle nichž je testovaný výrobek posuzován zkušenými recenzenty z redakce AUDIO. Všem výrobkům jsou společná dvě kritéria: 

 • PROVEDENÍ, jímž se hodnotí mechanické provedení výrobku, kvalita zpracování jednotlivých částí, design, výběr použitých materiálů apod.
 • VÝKON/CENA, v němž se posuzuje, jak odpovídají vlastnosti výrobku, hodnocené podle dalších hodnotících kritérií, jeho prodejní ceně. Z dalších kritérií se u jednotlivých skupin výrobků (kromě reprosoustav, sluchátek, sestav apod.) většinou posuzují zvuk, výbava, ovládání. U každé skupiny výrobků se kritéria hodnotí podle specifických hledisek ...

Přejeme vám šťastnou volbu
a ať vám to hraje!