Poslechová vzdálenost

Chcete skutečně poslouchat reálné stereo a mít tak úplný a prostorově vyvážený stereofonní zážitek? 

Na detailu záleží

Umístěte reproduktory tak, aby při poslechu byl výškový reproduktor přibližně ve výšce uší sedícího posluchače. Umístěte reproduktory na základnu pomyslného rovnostranného trojúhelníku a ponechte vzdálenost mezi reproduktory alespoň 2-2,5 m kvůli dobrému pravolevému rozlišení. Pokud je naopak zobrazování středových zdrojů špatné, zmenšete vzdálenost mezi reproduktory, nebo reproduktory mírně natočte směrem dovnitř. Poslechový bod pak umístěte na vrcholek onoho pomyslného rovnostranného trojúhelníku.

 

Chcete skutečně poslouchat reálné stereo a mít tak úplný a prostorově vyvážený stereofonní zážitek?

Pokud ano, pak si musíte položit otázku, kde mám mít správně umístěné poslechové místo? Odpověď je jednoduchá – přesně na vrcholu rovnorastranného trojúhelníku, když jeho základnou je rozteč mezi vašimi reproduktory. 
A jak jednoduše zjistíte onen vrchol? Změříte si rozteč mezi repro a poslechový vrchol je přesně uprostřed vzdálen 0,866 násobku rozteče beden (0,866 x délka základny). 
Takže, máte-li bedny od sebe vzdáleny například 2,5m, tak poslechový bod je přesně uprostřed vzdálen 216cm.

Jedině tak si užijete úplný stereofonní prostor :-)

  • Správná výška
  • Správné rozmístění
  • Správné počítání
  • Správné stereo

Další tematické články

Kompletní nabídku našich tematických článků na téma Audio, Video, Kabely a Doplňky najdete na hlavní straně - Menu - Tematické články