Zahořování reprosoustav

Zahořování reprosoustav lze rozdělit na dva způsoby: odborné audiofilské a domácí

.

zpracoval: A.V.Wiejowski, Hi-Fi poradna (srpen 2005)

Termín zahořovací proces není nic jiného než rozehrávání reprosoustav. Reproduktory, jimiž jsou soustavy vybaveny, jsou elektroakustickými měniči, které převádějí elektrické impulsy na mechanické, většinou pístové pohyby membrány. Ty uvádějí do pohybu určité množství vzduchu, což vnímáme jako zvuk. Aby se tento pístový pohyb ustálil na optimálních parametrech, a tudíž bylo dosaženo i optimálního zvuku, potřebují reproduktory určitý čas (cca 100–300 hodin provozu) na rozhýbání závěsů membrán. Je to podobné, jako když se zajíždí nové auto. K optimálnímu výkonu motoru také dojde až po ujetí cca 3000 kilometrů. Někdy bývá zvuk nerozehraných reprosoustav od rozehraných charakterově velmi rozdílný, takže rozhodně se vyplatí tento proces u nových soustav neopomíjet.
 

K odbornému zahořování je možno použít speciální signál (bývá součástí některých speciálních testovacích CD), kterým si potřebnou dobu k rozehrání můžete částečně zkrátit. Je však důležité přesně dodržet postupy uvedené v popisu aby nedošlo k nechtěnému poškození měničů extrémními signály.
 

Nicméně samotné zahořování lze částečně a nedokonale nahradit, přehráváním disků s velkým frekvenčním rozsahem i v domácích podmínkách.
Použijete CD, které disponuje patřičnými rozsahy na basech i výškách (obvykle různožánrové složení skladeb) a to běžným provozem. Umožňují-li vám to domácí podmínky pusťte CD na vyšší hlasitost, přehrávání nastavte na stále se opakující (např. když jste v práci).
Tím nastane to, co většina posluchačů rozumí pod pojmem zahoření – měniče se rozpohybují, pryžové závěsy membrán změknou, vše podle pravidla těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Pozor! Nepřehánějte to ale s hlasitostí. Po pár dnech (cca 100-200 provozních hodin) takovéhoto „zahořování“ máte své reprosoustavy skvěle zahořené.
 

Existuje i třetí způsob – zahoření běžným provozem. To znamená, že repro zahoříte při jejich běžném používání – při poslechu hudby či sledování filmů. Tento proces není tak účinný a je zdlouhavější (až 300 provozních hodin), ale zato je zcela bezpečný a zvládne ho úplně každý.

Další tematické články

Kompletní nabídku našich tematických článků na téma Audio, Video, Kabely a Doplňky najdete na hlavní straně - Menu - Tematické články